Sanácia potrubia - bezvýkopové opravy špičkovou technológiou

Sanácia potrubia

Pri poškodenej kanalizácii nemusíte zháňať bager a meniť odpadové rúry. Štandardná oprava je niekedy príliš nákladná a časovo neefektívna. Riešením je sanácia potrubia bez starostí s výkopovými prácami. Ide o rýchlu, účinnú a finančne menej náročnú technológiu. Ak je poškodená stará hydroizolácia domu – pomôže podrezanie muriva. Ak je poškodená kanalizácia – pomôže sanácia. Kvôli lokálnej poruche sa…